ดูทั้งหมด
ปัญหาการใช้งานระบบ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย ปัญหาการใช้งานระบบ Wi-F...
1 ธันวาคม 2559
ปัญหาการใช้งานระบบ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย
ชี้แจงการใช้งานระบบ VPN ของมหาวิทยาลัย ชี้แจงการใช้งานระบบ VPN...
7 พฤศจิกายน 2559
ชี้แจงการใช้งานระบบ VPN ของมหาวิทยาลัย
ศึกษาการใช้งาน Google Form ด้วยตนเอง ศึกษาการใช้งาน Google F...
13 ตุลาคม 2559
ศึกษาการใช้งาน Google Form ด้วยตนเอง
อบรมหลักสูตรการใช้งาน “Google Form” อบรมหลักสูตรการใช้งาน “...
22 กันยายน 2559
อบรมหลักสูตรการใช้งาน “Google Form”
ศูนย์คอมพิวเตอร์จะ...
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
  ปัญหาการใช้งานระบบ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
  ชี้แจงการใช้งานระบบ VPN ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 13 ตุลาคม 2559
  ศึกษาการใช้งาน Google Form ด้วยตนเอง
วันที่ 22 กันยายน 2559
  อบรมหลักสูตรการใช้งาน “Google Form”
   ผลงานและรางวัลที่ได้รับ    ข่าวจากสื่อ
       
   บทสัมภาษณ์   BUKC
Copyright © 2011: Information Resources and Technology