ดูทั้งหมด
กำหนดการ สัมมนา 2559 กำหนดการ สัมมนา 2559
23 พฤษภาคม 2559
กำหนดการ สัมมนา 2559
สาย ทสท. ขออภัยในความไม่สะดวก สาย ทสท. ขออภัยในความไม...
23 พฤษภาคม 2559
เรียน ท่านผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน
ด้วยสาย...
แนะนำหนังสือ e-Book วิชาทฤษฎีสี แนะนำหนังสือ e-Book วิช...
17 พฤษภาคม 2559
แนะนำหนังสือ e-Book วิชาทฤษฎีสี
ผศ.สมจิตต์ ร่วมบรรยายในงาน Education ICT Forum 2016 ผศ.สมจิตต์ ร่วมบรรยายใน...
9 พฤษภาคม 2559
ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศแล...
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
  กำหนดการ สัมมนา 2559
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
  สาย ทสท. ขออภัยในความไม่สะดวก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
  แนะนำหนังสือ e-Book วิชาทฤษฎีสี
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
  ผศ.สมจิตต์ ร่วมบรรยายในงาน Education ICT Forum 2016
   ผลงานและรางวัลที่ได้รับ    ข่าวจากสื่อ
       
   บทสัมภาษณ์   BUKC
Copyright © 2011: Information Resources and Technology