ดูทั้งหมด
BU Website โฉมใหม่เปิดบริการแล้ว! BU Website โฉมใหม่เปิดบ...
17 กรกฎาคม 2560
BU Website โฉมใหม่เปิดบริการแล้ว!
21st – Century Education 21st – Century Educatio...
15 มิถุนายน 2560
21st – Century Education
ประชุม ประชุม "Digital Univers...
1 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร รองอธ...
ผศ.สมจิตต์ ร่วมบรรยายในงาน Education ICT Forum 2017 ผศ.สมจิตต์ ร่วมบรรยายใน...
4 พฤษภาคม 2560
ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศแ...
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
  BU Website โฉมใหม่เปิดบริการแล้ว!
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
  21st – Century Education
วันที่ 1 มิถุนายน 2560
  ประชุม "Digital University Forum" ที่ ม.กรุงเทพ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
  ผศ.สมจิตต์ ร่วมบรรยายในงาน Education ICT Forum 2017
   ผลงานและรางวัลที่ได้รับ    ข่าวจากสื่อ
       
   บทสัมภาษณ์   BUKC
Copyright © 2011: Information Resources and Technology