ดูทั้งหมด
ผศ.สมจิตต์ ร่วมบรรยายในงาน Education ICT Forum 2017 ผศ.สมจิตต์ ร่วมบรรยายใน...
4 พฤษภาคม 2560
ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศแ...
Insert รูปภาพ เป็นชุดพร้อม Caption ใน e-Book Insert รูปภาพ เป็นชุดพร...
3 เมษายน 2560
Insert รูปภาพ เป็นชุดพร้อม Caption ใน e-Book
ใน e-Book สามารถฝัง VDO จาก Youtube ได้ ใน e-Book สามารถฝัง VDO...
30 มีนาคม 2560
ใน e-Book สามารถฝัง VDO จาก Youtube ได้
อบรมหลักสูตร “สร้างบรรยากาศ Interactive Classroom ด้วย Smartphone” อบรมหลักสูตร “สร้างบรรย...
28 มีนาคม 2560
อบรมหลักสูตร “สร้างบรรยากาศ Interactive Classroom ด้วย ...
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
  ผศ.สมจิตต์ ร่วมบรรยายในงาน Education ICT Forum 2017
วันที่ 3 เมษายน 2560
  Insert รูปภาพ เป็นชุดพร้อม Caption ใน e-Book
วันที่ 30 มีนาคม 2560
  ใน e-Book สามารถฝัง VDO จาก Youtube ได้
วันที่ 28 มีนาคม 2560
  อบรมหลักสูตร “สร้างบรรยากาศ Interactive Classroom ด้วย Smartphone”
   ผลงานและรางวัลที่ได้รับ    ข่าวจากสื่อ
       
   บทสัมภาษณ์   BUKC
Copyright © 2011: Information Resources and Technology