ภาษาจีนระดับต้น 2 (CD)  โดย... เหยิน จิ่งเหวิน

ข่าว

   

ม. กรุงเทพ โชว์ความเป็นเลิศด้านไอที ทำ e-Learning เน้น Edutainment

 
     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โชว์วิสัยทัศน์ สถานศึกษาสำหรับอนาคต ด้วยโครงการ e-Learning มุ่งความเป็นเลิศด้านไอที โดยจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เอชพีกว่า 1,600 เครื่อง เพื่อพัฒนาระบบไอที สร้าง Cyber Center พร้อมขยายระบบอินทราเน็ตรองรับการใช้งานของนักศึกษาและคณาจารย์ ล่าสุดทำบัตรนักศึกษาเป็นสมาร์ทการ์ด ใช้งานอีเพิร์ส (e-Purse) ภายในมหาวิทยาลัย

     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา จึงกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบไอที เพื่อทำโครงการ e-Learning และบริการ Web Services ที่ครบวงจร โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไอทีของมหาวิทยาลัยให้เจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาทั้งในเรื่องการเรียน การค้นคว้าหาข้อมูล และเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการค้นคว้าของคณาจารย์ โดยมีโครงการพัฒนาระบบไอทีเป็นเฟสๆ ประกอบด้วย

     Cyber Center หรือห้องปฏิบัติการที่จัดทำขึ้นในคอนเซ็ปการเรียนรู้ในลักษณะ Edutainment ด้วยความเชื่อที่ว่า การเรียนรู้ของนักศึกษาปัจจุบันแตกต่างจากนักศึกษาในอดีต ดังนั้นการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสม ลักษณะของ Cyber Center จึงเป็นเสมือนห้องอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ที่มีมุมหนึ่งจัดเป็นพื้นที่สำหรับดีเจ ใช้ในการเปิดเพลง หรือบางครั้งประยุกต์ใช้เป็นเวทีสำหรับวิทยากรบรรยาย มีจอภาพขนาดใหญ่ 2 จอ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการในการค้นคว้าหาข้อมูล ฟังเพลง ฟังบรรยายพิเศษ และบริการอื่นๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา

     URSA (University Record System Access) เป็นระบบ Intranet ที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลหรือบริการของมหาวิทยาลัยโดยผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การลงทะเบียนและชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต การเช็คผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ วิชาและกลุ่มที่เปิดสอน เพื่อวางแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการใช้บริการห้องสมุดเพื่อสืบค้น การตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ยืม การใช้เทปออนไลน์ e-Journal การขอคำปรึกษาโดยผ่านทาง Virtual Help Desk (FAQ) ฯลฯ ขณะเดียวกันยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้งานได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการติดตั้งกระจายครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ หากนักศึกษาต้องการพิมพ์งานประเภทต่าง ๆ ก็สามารถสั่งผ่านบริการพิมพ์งานด้วยระบบ Self-service Printing โดยเพียงแต่นักศึกษาใส่รหัสแล้วสั่งพิมพ์ก็สามารถรับงานพิมพ์ที่เครื่องส่วนกลางได้ทันที อีกทั้งการชำระเงินค่าบริการก็สามารถกระทำได้สะดวกและรวดเร็วด้วยการชำระผ่าน Pre-paid Card

     ล่าสุด ในปีการศึกษา 2546 นี้ นักศึกษาใหม่จะมีบัตรนักศึกษาในรูปแบบ สมาร์ทการ์ด ในลักษณะบัตรเติมเงิน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำบัตรดังกล่าวจ่ายค่าบริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแทนการพกพาเงิน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมพร้อมจัดตั้งจุดเติมเงินเพื่อให้บริการ และในอนาคตอันใกล้จะขยายงานบัตรนักศึกษาดังกล่าวให้สามารถใช้งานร่วมกับร้านค้าหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้ต่อไป

     ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า " มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน และการค้นคว้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษายุคดิจิตอล จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยที่สุด โดยประยุกต์การให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เน้นการให้ความรู้และความบันเทิงควบคู่กัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยนำไอทีเข้ามาเสริมในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการพัฒนาไอทีมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงนี้เป็นช่วงของการขยายงานให้เจริญรุดหน้า ทันสมัย ทันกาล"

     ผศ.สมจิตต์ กล่าวเสริมอีกว่า "เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบและโปรแกรมต่างๆ ด้วยบุคลากรภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์เอง จึงสามารถวางใจได้ในประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบการใช้งานทุกส่วนที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือกรณีที่มีปัญหาจะได้รับการ แก้ไขอย่างรวดเร็ว เพราะระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นระบบรวมศูนย์"

     ด้าน นายอโณทัย เวทยากร หัวหน้ากลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริษัท ฮิวเลตต์-แพ็คการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "เอชพีมีนโยบาย สนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงมีความยินดีที่ได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบไอทีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ เพิ่มโอกาสในการค้นคว้า วิจัย ทำให้สามารถช่วยยกระดับและพัฒนาการศึกษา รวมทั้งสามารถส่งเสริมช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและคณาจารย์อีกด้วย ในการนี้เอชพีได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1,600 เครื่อง รวมทั้งเครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ และอิงคฺ์เจ็ต พริ้นเตอร์ ให้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเรียบร้อยแล้ว"

AMD และ IBM จับมือร่วมพัฒนา เทคโนโลยีชิปขั้นสูง

CADopia พัฒนา IntelliCAD 3D บน ACIS kernel