ปีที่ 54 ฉบับที่ 16431 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2546

ม.กรุงเทพฯ เจ๋งเตรียมใช้สมาร์ทการ์ดเป็นบัตรนศ.

ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เข้ามาใช้พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย โดยนำมาใช้ทั้งการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และบริการนักศึกษาในส่วนต่างๆ ผ่านระบบเว็บ เซอร์วิส (Web Services) ล่าสุดมหาวิทยาลัยได้ลงทุนสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้ ไซเบอร์ เซ็นเตอร์ (Cyber Center) พร้อมขยายระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตเพื่อรองรับการใช้งาน ของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ

ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ กล่าวว่า ทางศูนย์ฯได้พัฒนาระบบพื้นฐานสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ระบบการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในมหาวิทยาลัยด้วยความเร็วสูงขนาด 10 กิโลบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งราวเดือนพฤษภาคมนี้จะลงทุนอีก 20 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะรองรับการเชื่อมต่ออินทราเน็ต และเบอร์โทรศัพท์สำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตจากบ้านของนักศึกษา (Dial-Up Service) รวมถึงการเชื่อมต่อที่จะเร็วถึง 16 เมกะบิตต่อวินาที ส่วนการเชื่อมต่อระหว่าง 2 วิทยาเขต คือ กล้วยน้ำไท และรังสิต จะเพิ่มการเชื่อมต่อจากเดิม 4 เมกะบิตต่อวินาที เป็น 10 เมกะบิตต่อวินาที

" การพัฒนาระบบงานบริการคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะสอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาโครงการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (อี-เลิร์นนิ่ง) และการบริการนักศึกษาด้วยเว็บ เซอร์วิส เพราะในอนาคตการบริการ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลจะผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ จาก บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เอชพี เป็นจำนวนกว่า 1,600 เครื่อง เพื่อติดตั้งตามจุดต่างๆของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้ใช้งาน" ผศ.สมจิตต์ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับบริการเว็บเซอร์วิสของมหาวิทยาลัยดังกล่าว คือ เออร์ซ่า (URSA : University Record System Access) ซึ่งนักศึกษา และ อาจารย์สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือบริการต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การลงทะเบียนและการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบผลการเรียน ตารางเรียน หรือวันและเวลาสอบได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ ตลอดจนการใช้บริการห้องสมุดเพื่อสืบค้น การยืม-คืนวัสดุ หนังสือต่างๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ใช้เงินลงทุนสร้างห้องสมุดแห่งใหม่ และพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส เออร์ซ่าด้วยเงินลงทุนกว่า 600 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา

ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ กล่าวต่อว่า ในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยได้ลงทุนกว่า 6 ล้านบาทเพื่อทำบัตรนักศึกษาในรูปแบบของ บัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) เพื่อใช้เป็นบัตรเติมเงิน (Pre-Paid Card)สำหรับจ่ายค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถเติมเงินได้จากจุดต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ และในอนาคตประมาณ 2-3 ปีจะขยายระบบบัตรสมาร์ทการ์ดของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Purse) เพื่อใช้ร่วมกับร้านค้าหรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ใช้ซื้อของในร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น และ ใช้ขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ เป็นต้น