บทสัมภาษณ์ ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ใน CIO WORLD MAGAZINE, เรื่อง "ม.กรุงเทพ ขานรับ Digital Economy ปรับใช้ ต้องรู้ทัน และเข้าใจ" ฉบับที่ 159 หน้า 60 ถึงหน้า 63 สิงหาคม 2558
  บทสัมภาษณ์ ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ใน BU Academic Talk, เรื่อง "Creative Future Classroom" วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556
  บทสัมภาษณ์ ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เรื่อง "เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ของคนสมาร์ท" ฉบับที่ 9069 หน้า 7 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556
  บทสัมภาษณ์ ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ในนิตยสาร Marketeer เรื่อง "Creative University, Creative Service" ฉบับที่ 159 หน้า 52 เดือน พฤษภาคม 2556
  บทสัมภาษณ์ ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ใน Magazine of the GM Group, "DIGITAL LIFESTYLE" เรื่อง "KNOWLEDGE IS POWER "
  บทสัมภาษณ์ ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ใน EWORLD MAGAZINE เรื่อง "ม.กรุงเทพมุ่งสู่วัฒนธรรมคุณภาพด้วย e-University ที่เสริมด้วยระบบใหม่ Retention System"
  บทสัมภาษณ์ ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ในสยามธุรกิจ เรื่อง "ม.กรุงเทพอัพเกรดสู่ E-University"
  บทสัมภาษณ์ ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ในฐานเศรษฐกิจ เรื่อง "ม.กรุงเทพย้ำภาพ E-Univisity"
  บทสัมภาษณ์ ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ในกรุงเทพธุรกิจ Bizweek เรื่อง "มหา'ลัย ไซเบอร์ แหล่งผลิตปัญญาชนในยุคไอซีที"