Thailand
Microsoft.com Home | Site Map
Microsoft
Search Microsoft.com for:
Microsoft Press News  
ชนิดของผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม

 

12 มหาวิทยาลัยชั้นนำร่วมกับไมโครซอฟท์เสริมสร้างทักษะเว็บเซอร์วิส
ไมโครซอฟท์มอบอุปกรณ์และซอฟท์แวร์สำหรับการฝึกอบรมและการวิจัยมูลค่ากว่า 30 ล้านบาทให้กับแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมทักษะให้นักศึกษากว่า 24,000 คนในสามปี

(กรุงเทพ ฯ – 2 มีนาคม 2548) – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามในสัญญาความร่วมมือระยะเวลาสามปีกับมหาวิทยาลัยชั้นนำสิบสองแห่งเพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะด้านไอทีให้กับนักศึกษาตามโครงการ Academic Alliance ซึ่งจะสนับสนุนอุปกรณ์และซอฟท์แวร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขข้อจำกัดในการเรียนรู้ด้านเว็บเซอร์วิสซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)จะมอบไลเซนส์สำหรับการใช้ชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟท์แวร์ครบชุด, เนื้อหาหลักสูตร .Net Programming ในรูปแบบ
อิเล็คทรอนิกส์, สิทธิ์ในการเข้าถึงและการใช้งานเว็บท่าตลอดจนทรัพยากรสำหรับการสอนและการวิจัย, ฯลฯ รวมมูลค่าประมาณ 30 ล้านบาทต่อมหาวิทยาลัย
โดยคาดหวังว่าโครงการ Academic Alliance จะสามารถฝึกอบรมนักศึกษาได้ถึง 24,000 คน เพื่อพัฒนาให้เป็นบุคลากรด้านโปรแกรมเมอร์ซอฟท์แวร์ผู้ถึงพร้อมด้วยทักษะและความชำนาญอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศต่อไป

มร. แอนดรูว์ แม็คบีน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยต่างๆตระหนักดีถึงความสำคัญและบทบาทของเว็บเซอร์วิส ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน อันก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆและเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ดังนั้นการสร้างศูนย์แห่งการเรียนรู้เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ในการพัฒนาและการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่จึงเป็นสิ่งสำคัญ ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไมโครโซฟท์ที่ต้องการสร้างศูนย์การพัฒนาเว็บเซอร์วิสในประเทศไทย เพื่อสานต่อสู่การพัฒนาประเทศต่อไป”

รายนามมหาวิทยาลัยที่ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ได้แก่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นอกจากนี้เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วทางบริษัท ไมโครซอฟท์จะร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทคู่ค้าในการฝึกงานเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพตามสายงานด้านพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ได้ศึกษามา นอกจากนี้ทางสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า มีความยินดีที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายในการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Certification for Application Development (MCAD) Certification สำหรับผู้ที่สอบผ่าน และช่วยเหลือนักศึกษาในการหาสถานที่ฝึกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และพร้อมสำหรับการทำงานที่แท้จริง

นายมนู อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ซิป้า กล่าวว่า “เราสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่เพราะเราตระหนักดีว่านักศึกษาในวันนี้คือผู้ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจแห่งองค์ความรู้ในวันหน้าโดยเรามีเป้าหมายที่จะช่วยฝึกอบรมและรับรองนักศึกษาตลอดจนนักพัฒนาซอฟท์แวร์มืออาชีพด้านเว็บเซอร์วิสอย่างน้อยหนึ่งหมื่นคนในระยะเวลาอีก 3 ปีข้างหน้าซึ่งเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นเทคโนโลยีสำหรับอนาคตและความร่วมมือในโครงการ Academic Alliance กับสถาบันการศึกษาชั้นนำนี้นับเป็นโครงการสำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว”

จากความร่วมมือในครั้งนี้มหาวิทยาลัยต่างๆจะได้รับเครื่องมือพัฒนาและชุดซอฟท์แวร์ที่ตอบสนองความต้องการด้านในการเรียนการสอนด้านเว็บเซอร์วิสของมหาวิทยาลัย อันประกอบไปด้วยการฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ ชุดฝึกอบรม “หลักสูตรสำเร็จแบบออนไลน์” ครบชุด เว็บท่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง สิทธิ์ในการใช้ไลเซนส์ชุดพัฒนาซอฟท์แวร์ ซอร์สโค้ดบางส่วนของผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์และการสัมมนา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสามารถให้ประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยและไมโครซอฟท์แก่นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรได้ รวมไปถึงการสนับสนุนจากศูนย์การวิจัยและความเป็นเลิศด้านเว็บเซอร์วิสของไมโครซอฟท์ทั่วโลก

ไมโครซอฟท์คาดหวังว่าการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 12 แห่งจะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์รวมความเชี่ยวชาญที่จะสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศไทยได้ต่อไป

มร.แอนดรูว์ แม็คบีน ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “เราสนับสนุนให้แต่ละมหาวิทยาลัยพัฒนางานวิจัยตามขอบเขตความถนัดของตน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งจะร่วมมือร่วมใจกันในการแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน”
 
 
อัพเดทความปลอดภัยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2548 สำหรับ Windows และ Office
ดาวน์โหลด Microsoft AntiSpyware beta version
ประหยัดงบซอฟท์แวร์กับ EA Promotion สำหรับลูกค้าองค์กรขนาดกลางขึ้นไป
โซลูชั่น CRM ฮาร์ดแวร์ซอฟท์แวร์พร้อมติดตั้ง
ข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ที่มี VS.NET และต้องการอัพเกรดไปสู่ MSDN
Windows Server 2003 RC2
IT Solution Center สำหรับธุรกิจขนาดกลาง
Digital Security BlackBelt
ดาวน์โหลด Whidbey CTP
 

 


©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of Use |Trademarks |Privacy Statement