354 Results
วันที่ เรื่อง
17 กรกฎาคม 2560 BU Website โฉมใหม่เปิดบริการแล้ว!
15 มิถุนายน 2560 21st – Century Education
1 มิถุนายน 2560 ประชุม "Digital University Forum" ที่ ม.กรุงเทพ
4 พฤษภาคม 2560 ผศ.สมจิตต์ ร่วมบรรยายในงาน Education ICT Forum 2017
3 เมษายน 2560 Insert รูปภาพ เป็นชุดพร้อม Caption ใน e-Book
30 มีนาคม 2560 ใน e-Book สามารถฝัง VDO จาก Youtube ได้
28 มีนาคม 2560 อบรมหลักสูตร “สร้างบรรยากาศ Interactive Classroom ด้วย Smartphone”
20 มีนาคม 2560 ธุรกิจร้านหนังสือต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
20 มีนาคม 2560 ทำไม e-Book จึงจำเป็นกับการเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0
14 มีนาคม 2560 e-Book ฉบับสมบูรณ์ เรื่อง English for Entrepreneurs II
13 มีนาคม 2560 e-Book ฉบับสมบูรณ์ เรื่องกฎหมายธุรกิจ
10 มีนาคม 2560 e-Book ฉบับสมบูรณ์ เรื่องการบัญชีชั้นสูง 1
3 มีนาคม 2560 เปิดแล้ว...ระบบรับสมัครออนไลน์ปี 2560 รองรับการสมัครผ่านมือถือ
24 กุมภาพันธ์ 2560 รอง ทสท. เข้าร่วมสัมมนา ณ ประเทศสิงคโปร์
1 ธันวาคม 2559 ปัญหาการใช้งานระบบ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย
7 พฤศจิกายน 2559 ชี้แจงการใช้งานระบบ VPN ของมหาวิทยาลัย
13 ตุลาคม 2559 ศึกษาการใช้งาน Google Form ด้วยตนเอง
22 กันยายน 2559 อบรมหลักสูตรการใช้งาน “Google Form”
9 กันยายน 2559 e-Book@BU ขอแนะนำหนังสือ FURNITURE DESIGN
24 สิงหาคม 2559 CREATIVITY + ENTREPRENEURSHIP
22 สิงหาคม 2559 e-Book@BU ขอแนะนำ BUIC Academic Bulletin 2016
17 สิงหาคม 2559 e-Book@BU ขอแนะนำ "The Graduate School Bulletin 2016"
29 กรกฎาคม 2559 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว แอพพลิเคชั่นหนังสือออนไลน์ e-Book@BU
29 กรกฎาคม 2559 ก้าวล้ำในการให้บริการที่เป็นเลิศ จาก e-Form > e-Workflow!!
28 กรกฎาคม 2559 แนะนำเว็บไซต์สำหรับรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ Google Apps
21 กรกฎาคม 2559 e-Book@BU ขอแนะนำหนังสือ "Writing Made Easy"
12 กรกฎาคม 2559 e-Book@BU ขอแนะนำ การออกแบบสื่อ 4 มิติ
12 กรกฎาคม 2559 ระบบสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษแบบออนไลน์
8 กรกฎาคม 2559 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย อ.นนทวรรณ
6 กรกฎาคม 2559 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา
20 มิถุนายน 2559 e-Book@BU ขอแนะนำ BU Bulletin 2016-2017
6 มิถุนายน 2559 สัมมนา ปี2559 สาย ทสท.
23 พฤษภาคม 2559 กำหนดการ สัมมนา 2559
23 พฤษภาคม 2559 สาย ทสท. ขออภัยในความไม่สะดวก
17 พฤษภาคม 2559 แนะนำหนังสือ e-Book วิชาทฤษฎีสี
9 พฤษภาคม 2559 ผศ.สมจิตต์ ร่วมบรรยายในงาน Education ICT Forum 2016
4 พฤษภาคม 2559 อบรมหลักสูตร "Using Google Apps Effectively"
4 เมษายน 2559 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย ผศ.เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา
21 มีนาคม 2559 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย อ.ธนุตม์ ธรรมพิทักษ์
3 มีนาคม 2559 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย อ.ธนุตม์ ธรรมพิทักษ์
2 มีนาคม 2559 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์
19 กุมภาพันธ์ 2559 ชมบรรยากาศใน ม.กรุงเทพ ผ่าน Google Street View
17 กุมภาพันธ์ 2559 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย อ.สุชารัตน์ ศศิพัฒนวงษ์
15 กุมภาพันธ์ 2559 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย อ.ธานี พุทธวิถ
12 กุมภาพันธ์ 2559 “IRT เดือนหนาว หนุ่มสาว ร้องเล่นเต้นรำ ชะ ชะ ช่า”
10 กุมภาพันธ์ 2559 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์
26 มกราคม 2559 ท่านทราบหรือไม่ว่า ท่านสามารถส่งข่าวถึงบุคลากรเกษียณได้
11 มกราคม 2559 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย ผศ.ธนดล พรพุทธพงศ์
8 มกราคม 2559 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย อ.พิมพ์จิต ตปนียะ
4 มกราคม 2559 ต้อนรับปีใหม่ 2559 ด้วย "C + E"
18 ธันวาคม 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 ด้วย "C + E"
8 ธันวาคม 2558 เชิญชวนโหลด BU Mobile App
1 ธันวาคม 2558 e-Book@BU ขอแนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
25 พฤศจิกายน 2558 ปัญหา BU Wi-Fi หลุดและวิธีแก้ไข
12 พฤศจิกายน 2558 Wow! ลงทะเบียนในงาน Open House 2015 รวดเร็วดีจัง!
3 พฤศจิกายน 2558 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย อ.คะนอง ปาลิภัทรางกูร
19 ตุลาคม 2558 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย อ.สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล
16 ตุลาคม 2558 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย อ.ปารดา เพชรมณี
13 ตุลาคม 2558 ระบบคลังข้อสอบออนไลน์
12 ตุลาคม 2558 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย อ.ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย
8 ตุลาคม 2558 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย อ.สิทธิโชค เศรษฐีแสง
5 ตุลาคม 2558 บทสัมภาษณ์ รอง ทสท. ในนิตยสาร CIO WORLD
24 กันยายน 2558 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ
21 กันยายน 2558 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย ดร.ปานชีวา ภู่ขวัญพงษ์
9 กันยายน 2558 ลงทะเบียนเครื่องเพื่อใช้ BU Wi-Fi
3 กันยายน 2558 ปรับปรุงหมายเลข ISBN และ Barcode หนังสือ
24 สิงหาคม 2558 Mini e-Book เล่มใหม่ โดย อ.สุกฤตา หิรัณยชวลิต
19 สิงหาคม 2558 สำนักพิมพ์ฯ ขอแนะนำ Mini e-Book เล่มใหม่ โดย ดร.ภัทริยา งามมุข
29 กรกฎาคม 2558 การ Login เพื่อใช้ Internet ในห้องเรียน
27 กรกฎาคม 2558 e-Book@BU ขอแนะนำ BU Bulletin 2015-2016
22 กรกฎาคม 2558 โครงการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN)
15 กรกฎาคม 2558 BU Wi-Fi Account for Guest
3 กรกฎาคม 2558 สำนักพิมพ์ฯ ขอแนะนำ Mini e-Book เล่มใหม่
12 มิถุนายน 2558 Mini e-Book โดย อ.สุกิจ คูชัยสิทธิ์
10 มิถุนายน 2558 ประมวลภาพสัมมนาสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2557
31 พฤษภาคม 2558 Website “ดร.มัทนา สานติวัตร"
30 พฤษภาคม 2558 เกียรติประวัติและผลงานของ อธิการบดีใน YouTube
29 พฤษภาคม 2558 เชิญชม Presentation หนึ่งในร้อย "หญิงเก่ง"
29 พฤษภาคม 2558 ย้อนอดีตเมื่อวันวาน "ดร.มัทนา สานติวัตร"
29 พฤษภาคม 2558 e-Book ที่ระลึกในงานเกษียณ ดร.มัทนา สานติวัตร
26 พฤษภาคม 2558 Online Guestbook: Retirement Tribute for Dr. Mathana Santiwat
25 พฤษภาคม 2558 เรียงร้อยถ้อยคำส่งสารสัมพันธ์ถึงอธิการบดี
8 พฤษภาคม 2558 เปิดอบรมโปรแกรม Adobe
27 เมษายน 2558 สาย ทสท. จัดสัมมนา “บริบทที่ท้าทายต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21”
20 เมษายน 2558 ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม “HTML5 & CSS3”
1 เมษายน 2558 3 Steps to Mini e-Book
26 มีนาคม 2558 ผลิต Mini e-Book ไม่ยากอย่างที่คิด
24 มีนาคม 2558 โครงการ Mini e-Book เพื่อการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์
11 มีนาคม 2558 ศูนย์คอมพิวเตอร์เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตจาก 2 เป็น 4 Gbps!!!
9 มีนาคม 2558 Clip วีดีโอการแสดง IRT Sailor Party Love U
2 มีนาคม 2558 IRT Sailor Party Love U
13 กุมภาพันธ์ 2558 ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
16 มกราคม 2558 e-Workflow: e-form ขอจัดเลี้ยงอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม
14 มกราคม 2558 แนะนำวิธีการใช้งาน Google Calendar เบื้องต้น
13 มกราคม 2558 BU Calendar Online
8 มกราคม 2558 e-Book@BU ขอแนะนำหลักสูตร M. COM. ARTS
7 มกราคม 2558 e-Workflow: e-Form เพื่อขอใช้ยานพาหนะ
6 มกราคม 2558 e-Book@BU ขอแนะนำหลักสูตร M.S. (FINANCE)
5 มกราคม 2558 สวัสดีปีใหม่ 2015
15 ธันวาคม 2557 เชิญเช่าบูชาหลวงพ่อเพชร รุ่นที่ 4
12 พฤศจิกายน 2557 ระบบ Exam Online โฉมใหม่
11 พฤศจิกายน 2557 Adobe - สสอท. จัดงานแถลงข่าว
10 พฤศจิกายน 2557 เสวนาและศึกษาดูงาน
10 พฤศจิกายน 2557 Clip Video งานพิธีเททองและพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธสุรัตนมุนี รุ่น 4
7 พฤศจิกายน 2557 ย้อนอดีต...เมื่อวันวาน พระพุทธสุรัตนมุนี รุ่นที่ 3
6 พฤศจิกายน 2557 ย้อนอดีต...เมื่อวันวาน พระพุทธสุรัตนมุนี รุ่นที่ 2
5 พฤศจิกายน 2557 แนะนำเว็บไซต์พระพุทธสุรัตนมุนี (หลวงพ่อเพชร)
4 พฤศจิกายน 2557 e-Book@BU ขอแนะนำหลักสูตร The Graduate School
10 ตุลาคม 2557 แนะนำวิธีส่งเมลถึงผู้รับแบบกลุ่ม (Group List)
24 กันยายน 2557 e-Book@BU ขอแนะนำหลักสูตร BUIC
15 กันยายน 2557 เปิดอบรมโปรแกรม Grading Online
1 กันยายน 2557 ประชุมฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สสอท.
1 กันยายน 2557 โปรแกรม Grading โฉมใหม่!!!
27 สิงหาคม 2557 การ Login เพื่อใช้ Internet ในห้องเรียน
22 สิงหาคม 2557 BU Internet Account สำหรับบุคลากรใหม่
20 สิงหาคม 2557 แจ้งให้บริการ BU Internet Account สำหรับพนักงาน
9 กรกฎาคม 2557 Degree Plan รูปแบบใหม่
24 มิถุนายน 2557 e-Book@BU ขอแนะนำหลักสูตร MBA-SMEs
23 มิถุนายน 2557 วิธีแก้ปัญหาสมาร์ทโฟนและแท็บแล็ตทำงานช้า
16 มิถุนายน 2557 e-Book ชุด BU Bulletin 2014-2015: ระเบียบการหลักสูตรปริญญาตรี
16 มิถุนายน 2557 คุณรู้ไหมว่าเราสามารถดูประกาศย้อนหลังของมหาวิทยาลัยได้
9 มิถุนายน 2557 ขอแนะนำเครื่องมือทางไอทีที่ผู้สอนควรทราบ
5 มิถุนายน 2557 Back to School!!!
30 พฤษภาคม 2557 วิธีค้นหาเบอร์ติดต่อภายในหรืออีเมล ของบุคลากรโดยไม่ต้องเข้า MyBU
16 เมษายน 2557 นวัตกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษาให้ยั่งยืน
1 เมษายน 2557 e-Book@BU ขอแนะนำหลักสูตร MME
25 มีนาคม 2557 e-Book@BU ขอแนะนำ "ทุนนักกีฬาดีเด่น"
18 มีนาคม 2557 IRT CHILL CHILL @ สวนผึ้ง
18 มีนาคม 2557 e-Book@BU ขอแนะนำหลักสูตร BUIC
10 มีนาคม 2557 e-Book@BU ขอแนะนำหลักสูตรโท/ เอก
4 มีนาคม 2557 iPad ราคาพิเศษสำหรับบุคลากร
3 มีนาคม 2557 e-Book แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
24 กุมภาพันธ์ 2557 บริการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาออนไลน์
21 กุมภาพันธ์ 2557 URSA โฉมใหม่! ทันสมัยใช้งานง่าย!!
20 กุมภาพันธ์ 2557 ม.กรุงเทพเปิดหลักสูตรใหม่ 2 ภาษา!
2 กุมภาพันธ์ 2557 3D MAP แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
1 กุมภาพันธ์ 2557 3D MAP แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตรังสิต
30 มกราคม 2557 อีกหนึ่งช่องทางบริการชำระค่าลงทะเบียนที่ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างดี
27 มกราคม 2557 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ IT
8 มกราคม 2557 Infographic: การสื่อสารกับนักศึกษารูปแบบใหม่
1 มกราคม 2557 Happy New Year 2014
16 ธันวาคม 2556 e-Book: Design and Decide Your Future
29 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์อบรม e-Portfolio ให้กับนักศึกษา
22 พฤศจิกายน 2556 รอง ทสท. ร่วมงานสัมมนา ณ ประเทศสิงคโปร์
18 พฤศจิกายน 2556 ม.กรุงเทพลงนามกับ บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
14 พฤศจิกายน 2556 ศคพ. สร้าง Application ใหม่เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลจากบัตรประชาชน
12 พฤศจิกายน 2556 ให้ e-Book@BU ช่วยตอบทุกคำถามที่คุณข้องใจ
11 พฤศจิกายน 2556 Website Open House: DESIGN & DECIDE YOUR FUTURE
7 พฤศจิกายน 2556 e-book สะท้อน "Creative Environment"
6 พฤศจิกายน 2556 e-Book ชุด BU Bulletin: รายละเอียดหลักสูตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
30 ตุลาคม 2556 e-Book: Success Story of BU Outstanding Alumni
18 ตุลาคม 2556 มาแล้ว!! BU Mobile App สำหรับ iPhone/iPad
9 ตุลาคม 2556 สสอท.ร่วมกับ SIPA จัดพิธีมอบรางวัลให้นศ.ที่ชนะการประกวด e-Book
7 ตุลาคม 2556 นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้า 2 รางวัลในโครงการประกวด e-Book
25 กันยายน 2556 บริการฉับไว สีสันสดใส คุณภาพประทับใจ
24 กันยายน 2556 แนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบประหยัดพลังงาน
9 กันยายน 2556 ผศ.สมจิตต์ ให้สัมภาษณ์ BU Academic Talk
4 กันยายน 2556 ข่าวดี! แท็บเล็ต Microsoft ลดราคามากกว่า 50%
2 กันยายน 2556 นศ.คณะนิเทศศาสตร์เข้าเยี่ยมชมสำนักพิมพ์ฯ
30 สิงหาคม 2556 แนะนำ BU Mobile App
15 สิงหาคม 2556 ผศ.สมจิตต์ ร่วมเสวนาในงาน DucuWorld 2013
14 สิงหาคม 2556 บริการใหม่!!! ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดอบรม Google Apps ให้คณะที่สนใจถึงที่!
8 สิงหาคม 2556 บทสัมภาษณ์ ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ในกรุงเทพธุรกิจ ฉบับ 9069 หน้า 7 วันที่ 22 ก.ค. 56
6 สิงหาคม 2556 BU Channel สื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ในม.กรุงเทพ
2 สิงหาคม 2556 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย LRT สสอท.
28 มิถุนายน 2556 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ Smart Classroom
24 มิถุนายน 2556 เตรียมพบกับ Smart Classroom ในอีกไม่ช้าเกินรอ
19 มิถุนายน 2556 บริการใหม่!! ส่งอีเมลถึงน.ศ.เป็นกลุ่มด้วย Gmail
18 มิถุนายน 2556 บทสัมภาษณ์ ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ในนิตยสาร Marketeer
21 พฤษภาคม 2556 แนะนำเว็บไซต์ใหม่..สำนักหอสมุด
20 พฤษภาคม 2556 Pro ใหม่เอาใจผู้ใช้บริการห้องสมุด
20 พฤษภาคม 2556 ขอแสดงความยินดีแด่ ดร. มัทนา สานติวัตร
9 พฤษภาคม 2556 ยุติเมลระบบเก่า 31 พ.ค. 56
9 พฤษภาคม 2556 Termination of the old BU email system on May 31, 2013
7 พฤษภาคม 2556 ม.กรุงเทพร่วมลงนามกับ บ.Fuji Xerox
3 พฤษภาคม 2556 ประชุมและดูงาน “มหาวิทยาลัยรังสิต”
1 พฤษภาคม 2556 แนะนำวิธีสมัครเข้ากลุ่ม f-list
30 เมษายน 2556 นโยบายการใช้ e-mail
26 เมษายน 2556 ทำเนียบเกียรตินิยมออนไลน์
11 เมษายน 2556 ม.กรุงเทพส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ผ่าน Gamification
10 เมษายน 2556 การตั้งค่า Gmail ให้ตอบกลับอัตโนมัติ
2 เมษายน 2556 ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
2 เมษายน 2556 เรียนรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับ Google
1 เมษายน 2556 Our first day with "Google Apps for Education" at BU
27 มีนาคม 2556 เชิญทุกท่านยืนยันตัวตนในระบบอีเมลใหม่ (Gmail)
27 มีนาคม 2556 Please Register for the New Bangkok University Email System (Gmail)
26 มีนาคม 2556 รพ.รามาธิบดีดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 มีนาคม 2556 FAQ about Google Apps
20 มีนาคม 2556 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Google Apps
16 มีนาคม 2556 BUBRARY Book Party 2013
11 มีนาคม 2556 แบบอย่างที่ดี
11 มีนาคม 2556 เปิดตัวระบบอีเมลใหม่ของม.กรุงเทพ
4 มีนาคม 2556 IRT รวมพล ยกก๊วน ไปทะเล
16 กุมภาพันธ์ 2556 ทัศนศึกษาและท่องเที่ยวสาย ทสท.
15 กุมภาพันธ์ 2556 เร็วๆ นี้ ม.กรุงเทพ จะเปลี่ยนไปใช้ Google Apps
13 กุมภาพันธ์ 2556 ประชุมและดูงาน “มหาวิทยาลัยศรีปทุม”
7 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องน่ารู้ของระบบค้นหาประกาศย้อนหลัง
7 กุมภาพันธ์ 2556 ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
4 กุมภาพันธ์ 2556 ทำความรู้จักกับ Google Apps
21 มกราคม 2556 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี
16 มกราคม 2556 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
13 ธันวาคม 2555 สัมมนาและแถลงข่าวการจัดประกวด e-Book ร่วมกับ SIPA
13 ธันวาคม 2555 ประชุมและดูงาน “มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่"
13 ธันวาคม 2555 ศึกษาดูงาน "ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร" ม.พายัพ
29 พฤศจิกายน 2555 Life Style ในยุค 3G
1 พฤศจิกายน 2555 ฟังบรรยาย “การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม I Love Library”
26 ตุลาคม 2555 ประชุมและดูงาน “ศูนย์เทคโนฯ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์”
19 ตุลาคม 2555 บริการชำระเงินออนไลน์ “e-Payment!!”
17 ตุลาคม 2555 เมื่อคุณมีคำถาม ? เรามีคำตอบ...
12 กันยายน 2555 แจ้งปรับเปลี่ยนการตั้งค่า BU e-mail
3 กันยายน 2555 ประชุมและดูงาน “ศูนย์วิจัยชิคาโก”
31 สิงหาคม 2555 เพิ่มช่องทางให้บริการคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่
30 สิงหาคม 2555 ต้อนรับผู้แทนบริษัทฟูจิตสึประเทศญี่ปุ่น
28 สิงหาคม 2555 "วันวิจัย" 8-9 สิงหาคม 2555
13 กรกฎาคม 2555 เปิดอบรม Moodle LMS โฉมใหม่ !!
13 กรกฎาคม 2555 A Day Made of Glass
12 กรกฎาคม 2555 เทคนิคการนำเสนอเนื้อหา VDO บน Moodle
2 กรกฎาคม 2555 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
28 มิถุนายน 2555 เพิ่มความเร็ว แรง BU Wi-Fi ด้วยมาตรฐาน IEEE802.11n
27 มิถุนายน 2555 สาย ทสท. จัดกิจกรรม CoP
25 มิถุนายน 2555 ประชุมฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา
15 มิถุนายน 2555 ต้อนรับเทศกาลเปิดเทอม 1/2555 เปิดให้บริการระบบ Moodle LMS โฉมใหม่
28 พฤษภาคม 2555 เร็วๆ นี้พบกับ Moodle LMS โฉมใหม่!
22 พฤษภาคม 2555 ประมวลภาพ สัมมนาสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
14 พฤษภาคม 2555 สัมมนาสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
9 พฤษภาคม 2555 สัมมนาวิชาการสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี ประจำปี 2554
3 พฤษภาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
25 เมษายน 2555 การตั้งค่า VPN บน iPad
24 เมษายน 2555 แนะนำ Apple iBooks Textbooks
23 เมษายน 2555 “Dropbox” แหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์สุดเจ๋ง
2 เมษายน 2555 เสวนาสื่อสังคมออนไลน์
16 กุมภาพันธ์ 2555 ดูงานผลิตสื่อออนไลน์และระบบสื่อการศึกษาทางไกล
1 กุมภาพันธ์ 2555 แนะนำการใช้งาน Document Center
10 มกราคม 2555 ข่าวดี! ใช้ BU Wi-Fi ไม่ต้องใส่ Password ...
4 มกราคม 2555 บริการโรงอาหารและห้องน้ำวิทยาเขตรังสิต
4 มกราคม 2555 บริการห้องสมุดที่วิทยาเขตรังสิต
3 มกราคม 2555 แจ้งบริการศูนย์คอมพิวเตอร์
3 มกราคม 2555 แจ้งบริการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
1 มกราคม 2555 สวัสดีปีใหม่ 2555 จากสาย ทสท.
27 ธันวาคม 2554 แจ้งบริการห้องสมุดที่รังสิต
20 ธันวาคม 2554 เปิดให้บริการระบบ ODC Portal
19 ธันวาคม 2554 MyBU โฉมใหม่!!!
14 ธันวาคม 2554 "สื่อบันทึก" วิธีการใช้งาน WebEx
13 ธันวาคม 2554 Big Cleaning หอสมุด
8 ธันวาคม 2554 สร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย “Captivate”
29 พฤศจิกายน 2554 สร้างบทเรียน e-Learning ไม่ยากอย่างที่คิด
24 พฤศจิกายน 2554 มาทำความรู้จักกับ WebEx
29 กันยายน 2554 บทสัมภาษณ์ ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี ในวารสาร DL
27 กันยายน 2554 ต้อนรับตัวแทนจากบริษัท ExLibris
9 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหิดลดูงานหอสมุด
2 สิงหาคม 2554 ดูงานด้านการบริหารและพัฒนาสื่อดิจิตอล
26 กรกฎาคม 2554 แนะวิธีเข้าใช้งานฐานข้อมูลสากลจากภายนอกมหาวิทยาลัย
22 กรกฎาคม 2554 BUBRARY Fair 2011
18 กรกฎาคม 2554 Suggestions for Off-Campus Access to BU-Mail
18 กรกฎาคม 2554 แนะนำการใช้ BU-Mail จากภายนอกมหาวิทยาลัย
7 กรกฎาคม 2554 ศึกษาดูงานด้าน Digital Medias
6 กรกฎาคม 2554 BUBRARY Fair 2011
4 กรกฎาคม 2554 แจ้งผลการลืมบันทึกเวลาเข้า-ออก ผ่าน e-mail
4 กรกฎาคม 2554 Report on Unrecorded Attendance via e-mail
7 มิถุนายน 2554 ห้องสมุดกับวาระเศรษฐกิจสร้างสรรค์
30 พฤษภาคม 2554 ที่ระลึกในงานเกษียณแด่ ดร.ขวัญใจ อั้งตระกูล
30 พฤษภาคม 2554 ที่ระลึกในงานเกษียณแด่ อ.สมหมาย ดอกไม้
21 กุมภาพันธ์ 2554 BU Library Fair 2011
8 กุมภาพันธ์ 2554 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 กุมภาพันธ์ 2554 ฝากประชาสัมพันธ์โครงการ DreamSpark ให้กับนักศึกษา
25 มกราคม 2554 ศุนย์คอมพิวเตอร์เจรจาความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์
21 มกราคม 2554 ศูนย์คอมพิวเตอร์จับมือเป็นพันธมิตรร่วม 3 ฝ่าย
5 มกราคม 2554 eLEADER มอบรางวัลองค์กรโดดเด่นด้านไอซีทีให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25 ธันวาคม 2553 Merry Christmas & Happy New Year 2011
20 ธันวาคม 2553 ท่องเที่ยวสองตลาดน้ำ (ดำเนิน-อัมพวา) เอนกายที่ชมวิว เดินปลิว ณ เพลินวาน ตลาดย้อนยุค ...
15 ธันวาคม 2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์จะจัดการประชุมพบคณะและหน่วยงาน
25 ตุลาคม 2553 สนุกสร้างสรรค์ก้าวทัน IT ยุค 3G
10 กันยายน 2553 ห้องสมุดอบรมให้ความรู้สารสนเทศ
7 สิงหาคม 2553 ดูงานและฟังบรรยายพิเศษด้าน IT
7 กรกฎาคม 2553 ดูงานและฟังบรรยายพิเศษด้าน IT
15 มิถุนายน 2553 ดูงานและฟังบรรยายพิเศษด้าน IT
7 เมษายน 2553 ม.เกษตรศาสตร์ ดูงาน
3 กุมภาพันธ์ 2553 กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
22 ธันวาคม 2552 ท่องเที่ยวสาย ทสท.
15 ธันวาคม 2552 Positive Thinking สัมนาบุคลากรของสายงานทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
3 พฤศจิกายน 2552 Dell South Asia Executive Summit 2009
18 กันยายน 2552 ม.กรุงเทพย้ำภาพ E-University เดินหน้าเสริมเทคโนโลยีใหม่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพ
28 สิงหาคม 2552 ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 กรกฎาคม 2552 กรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
10 มิถุนายน 2552 อบรมอาจารย์ใหม่
9 มิถุนายน 2552 ศึกษาดูงาน
9 มิถุนายน 2552 บรรณารักษ์นานาชาติดูงานหอสมุดสุรัตน์ฯ
14 พฤษภาคม 2552 ดูงานหอสมุดสุรัตน์ฯ
17 เมษายน 2552 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากญี่ปุ่น
13 มีนาคม 2552 BU IDOL 2009
10 กุมภาพันธ์ 2552 ถ่ายทอดประสบการณ์
6 กุมภาพันธ์ 2552 BU Library Fair 2009
4 ธันวาคม 2551 ต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสอท.
14 พฤศจิกายน 2551 วชิราวุธวิทยาลัย ดูงาน
13 พฤศจิกายน 2551 ปันความรู้สู่สังคม
12 พฤศจิกายน 2551 ผู้ทรงคุณวุฒิ
9 ตุลาคม 2551 ปันความรู้สู่สังคม
7 มิถุนายน 2551 อบรมอาจารย์ใหม่
30 พฤษภาคม 2551 ผู้ทรงคุณวุฒิ
14 พฤษภาคม 2551 ศึกษาดูงาน
3 พฤษภาคม 2551 สนับสนุนการศึกษา
2 พฤษภาคม 2551 แลกเปลี่ยนประสบการณ์
18 เมษายน 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2550 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาสมาชิกสหกรณ์ฯ
16 เมษายน 2551 ผู้เชี่ยวชาญ
12 เมษายน 2551 e - University
5 เมษายน 2551 ดูงานหอสมุด
3 เมษายน 2551 ดูงานหอสมุด
2 เมษายน 2551 เรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างคณะมนุษยศาสตร์
26 มีนาคม 2551 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
18 มีนาคม 2551 ให้ความรู้ University Management System
13 มีนาคม 2551 ผู้ทรงคุณวุฒิ
13 มีนาคม 2551 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
12 มีนาคม 2551 ผช.วพ. ให้สัมภาษณ์คอลัมน์นิสต์
11 มีนาคม 2551 คณะแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ดูงาน
22 กุมภาพันธ์ 2551 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
22 กุมภาพันธ์ 2551 สายวางแผนและพัฒนาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
20 กุมภาพันธ์ 2551 BU-EPSON Digital Photo Higher Learning Institute
2 กุมภาพันธ์ 2551 เสวนากับทมยันตี
20 ธันวาคม 2550 ปันความรู้สู่ชุมชน
19 ธันวาคม 2550 ดูงานหอสมุด
10 ตุลาคม 2550 เจรจาความร่วมมือและดูงานด้าน IT
27 กันยายน 2550 BU-EPSON หัวข้อ "มิตรภาพในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 2550"
27 กันยายน 2550 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนบ้าน กม.28
15 กันยายน 2550 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม”มนุษยศาสตร์รวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์”
14 กันยายน 2550 ดร.ชนันนา รอดสุทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
6 กันยายน 2550 ม.นเรศวร ศึกษาดูงานระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตรังสิต
10 กรกฎาคม 2550 สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม “Kickoff Freshy”
30 พฤษภาคม 2550 คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
24 พฤษภาคม 2550 มอบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษา
23 พฤษภาคม 2550 คณะดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
18 พฤษภาคม 2550 ดร.ชนันนา รอดสุทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
20 เมษายน 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2549 พร้อมมอบทุนการศึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
6 กุมภาพันธ์ 2550 ประกวดภาพถ่ายดิจิตอล "นักกีฬาของเรา"
19 มกราคม 2550 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาในงาน "เศรษฐศาสตร์วิชาการ"
19 มกราคม 2550 เศรษฐศาสตร์วิชาการ
10 มกราคม 2550 เจรจาความร่วมมือและดูงานด้าน IT
5 มกราคม 2550 บทเรียนออนไลน์
7 มิถุนายน 2548 มหาลัย'ไซเบอร์ แหล่งผลิดปัญญาชนยุคไอซีที
16 มีนาคม 2548 พิธีลงนามกรอบความร่วมมือโครงการ Microsoft Academic Alliance Program
9 มีนาคม 2548 ม.กรุงเทพปรับตัวสู่ e-University
1 มกราคม 2548 MIS ASIA'S TOP 100 I.T. USERS 2005
23 มิถุนายน 2547 ฯพณฯ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลีมอบโล่ ให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพในฐานะเป็นหนึ่งในพันธมิตรจาวา
17 เมษายน 2547 พิธีลงนามเซ็นสัญญา "Epson Higher Learning Institute Program"
1 มกราคม 2547 MIS ASIA'S TOP 100 I.T. USERS 2004
16 มกราคม 2546 ม.กรุงเทพฯ เจ๋งเตรียมใช้สมาร์ทการ์ดเป็นบัตร นศ. จาก ไทยรัฐ
15 มกราคม 2546 University backs e-Learning จาก Bangkok Post
15 มกราคม 2546 e-Learning ที่ ม.กรุงเทพ จาก มติชน
14 มกราคม 2546 ม.กรุงเทพสร้างไซเบอร์เซ็นเตอร์ จาก เดลินิวส์
10 มกราคม 2546 ม. กรุงเทพทำ e-Learning เน้น Edutainment เพื่อเรียนรู้ โดย ผู้จัดการออนไลน์
10 มกราคม 2546 Bangkok University Aims for IT Excellence, Initiates e-Learning to Provide Edutainment Infoquest
10 มกราคม 2546 ม.กรุงเทพ มุ่งความเป็นเลิศด้านไอที ทำ e-Learning เน้น Edutainment เพื่อการเรียนรู้ Infoquest
10 มกราคม 2546 ม. กรุงเทพ โชว์ความเป็นเลิศด้านไอที ทำ e-Learning เน้น Edutainment หนังสือในเครือ se-ed ไมโครคอม
1 มกราคม 2546 MIS ASIA'S TOP 100 I.T. USERS 2003
26 ธันวาคม 2545 ไซเบอร์เซ็นเตอร์เอ็ดดูเทนเม้นส์ ม.กรุงเทพ